Wat wij kunnen bieden

Diensten

Het bereiken van de beste operationele prestaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Hoe realiseert u dat? Met Mizzen Global.

Optimale veiligheid, kwaliteit en efficiëntie creëren in de organisatie. Hoe realiseert u dat? Met kortdurende interventies of duurzame gebruiksvriendelijke oplossingen? Met onze ervaring in de meest veeleisende veiligheidskritische sectoren weten we organisatie, technologie en menselijk gedrag aan elkaar te verbinden. De integrale aanpak leidt tot concrete oplossingen voor uw uitdagingen op veiligheidsgebied, risico-inventarisaties en incidentanalyses.

Mizzen Global kan bogen op ruime ervaring en expertise op bovengenoemde vakgebieden en biedt ondersteuning in voorkomende situaties voor interim, kortdurende projectinzet, training en ongevallen onderzoek.

Wat wij kunnen bieden

Mizzen Global kan bogen op ruime ervaring en expertise op onderstaande vakgebieden en biedt ondersteuning in voorkomende situaties voor interim, kortdurende projectinzet, training en ongevallen onderzoek.

Advies

Ondersteuning en advies op vraagstukken gerelateerd aan veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit en leren van incidenten. Implementatie, assessment en audit van verschillende normeringen; ISO9001, ISO14001, ISO45001 en voor de scheepvaart ISM en MLC.

Strategie

Creëren van heldere doelen en bijbehorende normen en waarden om uw QHSE beleid te versterken, business continuity te onderstrepen en risico-management te hanteren. Vertaling naar concrete acties in de organisatie.

Training

Om te leren van incidenten is een juiste aanpak van incidentenonderzoek een voorwaarde. Onze trainingen incidentenonderzoek bieden we aan op drie niveaus; ‘basic’, ‘advanced’ en ‘signature’ en richten zich op feitenverzameling, interviews, analyse, human factor en rapportage met concrete aanbeveling en actie. Bedrijfsspecifieke training op maat behoort tot de mogelijkheden.

Workshops

Onze ruime ervaring in kwaliteit en veiligheid wordt met regelmaat gevraagd voor workshops om (project-)organisatie en/of teams alert te houden op gedragsaspecten, veiligheidsuitdagingen of kwaliteitsprocessen.

Assessments

Als Facet5 practitioner en Resilience trainer zijn we in staat een helder beeld voor u te creëren over de (on)mogelijkheden van team en organisatie. U krijgt inzicht in verborgen talenten en de mogelijke afwezigheid van specifiek gewenste expertise. Concrete handvatten voor optimalisatie.